Prodej lesních pozemků, 5 402m2

Nabízel jsem  k prodeji soubor lesních pozemků, o celkové velikosti 5 402 m2. Pozemky se nachází u obce Zárubice, která spadá k městu Třebíč (cca 14 km). Jedná se o parcely:

Parcela číslo 141 – o výměře 1147 m2
Parcela číslo 182/2 – o výměře 2385 m2
Parcela číslo 215 – o výměře 1870m2

 

 

  • Office
  • Audience
  • Lisa
  • Somaiya
  • Zoya
  • Alisha