Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podejte do 31. ledna 2022

Kdo je povinen podat daňové přiznání

Daňové přiznání je povinen podat každý, kdo v předcházejícím roce nabyl do svého vlastnictví nemovitost.

V dalších letech již daňové přiznání nepodáváte, ledatak, že by došlo k novým skutečnostem týkajícím se nemovitosti. Např. přístavba, přikoupení pozemků u domu atd.

Pokud jste uzavřeli kupní smlouvu a podali návrh na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad v minulém roce, ale Katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva ve váš prospěch až v letošním roce, jste rovněž povinni podat daňové přiznání, protože vlastníkem se stáváte zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

Termín podání daňového přiznání

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí je poplatník povinen podat daňové přiznání u příslušného správce daně z nemovitých věcí do 31. ledna zdaňovacího období.

 

Jak přiznání připravit a odeslat

1. Elektronicky s ověřením identity přes datovku

Pokud máte zřízenou datovou schránku je nejrychlejší, nejpohodlnější a nejlevnější daňové přiznání vyplnit a odeslat elektronicky na portálu Daňové správy zde>>.

Uživatelé datové schránky mají zároveň povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Samotné odeslání daňového přiznání proběhne přes portál daňové správy, vaše identita je ověřena prostřednictvím přihlášení do vaší datové schránky.

2. Elektronicky bez ověření identity

Elektronické vyplnění přiznání doporučuji, i když datovku ani elektronický podpis zřízený nemáte.

Elektronicky vyplněné daňové přiznání můžete vždy uložit na svém počítači, vytisknout a odeslat poštou. Při elektronickém vyplňování vás aplikace daňové správy upozorní na kritické chyby, a ty můžete jednoduše opravovat.

Elektronicky vyplněné daňové přiznání můžete odeslat online, i když datovku ani elektronický podpis zřízený nemáte.

V takovém případě je nutné do pěti dnů doručit na finanční úřad potvrzení o online odeslání. Aplikace daňového portáluvám ho nabídne po elektronickém odeslání přiznání. Vytiskněte ho, podepište a odešlete poštou. Podpisem stvrzujete, že daňové přiznání podané bez elektronického podpisu obsahuje správné informace.

Je to však zbytečný administrativní krok navíc a hodí se vám například, když nestíháte odeslat daňové přiznání poštou v zákonném termínu. Pro komunikaci s úřady je nejlepší mít zřízenou datovou schránku. Pokud ji ještě nemáte, můžete si ji zřídit na, kterémkoli pracovišti Czechpoint.

3. Ručně a odeslání poštou

Pokud preferujete vyplnit daňového přiznání ručně, můžete si stáhnout formulář na stránkách Finanční správy a vyplnit ho ručně. Vyplněné daňové přiznání odešlete poštou na místně příslušný finanční úřad.

Místní příslušnost finančního úřadu

Místně příslušný finanční úřad je určen podle adresy nemovitosti nikoli vašeho trvalého bydliště. Máte-li trvalé bydliště např. v Praze a koupili jste nemovitost v Brně, daňové přiznání pošlete na místně příslušný finanční úřad do Brna.

Výhody elektronického přiznání

Elektronická příprava a odeslání má oproti ruční přípravě a odeslání poštou několik výhod.

Při elektronickém odeslání můžete snadno opravovat chyby a aplikace vás na ty zásadní upozorní. Nemusíte potom řešit s finančním úřadem následné opravy, které vás jen okrádají o čas. Nemusíte chodit na poštu, a platit poštovné. Odeslání na všechny adresy úřadů státní správy je zdarma.

Splatnost daně z nemovitých věcí

Splatnost daně s řídí ustanovením § 15 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí je splatná:

  1. poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
  2. ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

 

článek vyšel na stránkách www.remaxalfa.cz